นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
เพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้หลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยลูกค้าต้องถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งขณะรับและเปิดกล่องสินค้าไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องไม่ใช่สินค้าที่ระบุว่า "สินค้านี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้" หากสินค้าเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ให้ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  2. หากสินค้าที่เปลี่ยนไม่มี ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกัน เช่นคนละสี ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า
  3. สินค้าที่จะเปลี่ยน/คืน ต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีป้ายราคา แพ็คเกจ / กล่องพัสดุ, ที่อยูในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
  4. ค่าขนส่งในการส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนและค่าขนส่งในการส่งสินค้าคืนเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งหมด
  5. ทางร้านจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าและเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า หากเสร็จสมบูรณ์ทางร้านจะส่งคืนสินค้าให้ลูกค้า โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 14 วัน 

    ลูกค้าสามารถศึกษานโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า ของทางร้านได้ที่ https://www.beautydirectshop.com/return-refund-policy

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้